Permits & Licenses Procedures 2017-05-09T07:21:01+00:00

PERMITS AND LICENSES PROCEDURES FOR BUSINESS

Malaysia offers a wide range of examples of businesses that can be used as a guide in setting up businesses in the country. Enterprises doing business in the country could generate very good returns. Every licenses application through the Sepang Municipal Council are processed within 14 working days of the complete application and compliance with licensing laws and relating licensing thereto.

APPLICATION CHECKLIST

Senarai Semak Keperluan Permohonan Lesen (14 hari)

1. Borang permohonan lesen premis perniagaan ( Borang Komposit, Iklan & Hiburan)

2. Satu (1) salinan kad pengenalan atau salinan butiran maklumat passport

3. Dua (2) keping gambar berukuran kad pengenalan/lesen

4. ” Salinan Perakuan Pendaftaran Syarikat ( Borang 24 dan Borang 49 ) ” mengikut Akta Pendaftaran Syarikat ATAU

5. Salinan Borang A (Pendaftaran Perniagaan) atau

    Borang B ( Pendaftaran Perubahan Dalam Perniagaan) atau

    Borang D ( Perakuan Pendaftaran Perniagaan) mengikut

    Ordinan Pendaftaran Perniagaan 1965

6. Sijil Kelayakan Menduduki Bangunan atau Perjanjian sewa dan kebenaran pemilik bangunan.

7. Salinan Resit Alat Pemadam Api @ Surat Sokongan Bomba

8. Satu (1) Pelan lakaran lantai premis.

9. Lakaran visual papan iklan

Senarai Semak Keperluan Permohonan Lesen Pasar Malam /Sari

1. Mengemukakan borang permohonan lesen pasar malam/sari

2. Salinan suntikan TY2 dan salinan Sijil Kursus Pengendalian Makanan

3. Salinan kad pengenalan

4. Dua(2) keping gambar passport.

5. Salinan Pendaftaran Perniagaan ( SSM )

Senarai Semak Keperluan Permohonan Lesen Penjaja

1. Mengemukakan borang permohonan lesen penjaja.

2. Salinan suntikan TY2 dan salinan Sijil Kursus Pengendalian Makanan

3. Salinan pelan lokasi perniagaan

4. Salinan geran kenderaan dan gambar kenderaan jika memohon lesen penjaja bergerak

5. Salinan kad pengenalan

6. Dua(2) keping gambar passport

7. Salinan Pendaftaran Perniagaan ( SSM )

Senarai
1. Borang permohonan lesen premis perniagaan ( Borang Komposit dan Iklan )
2. Satu (1) salinan kad pengenalan atau salinan butiran maklumat passport
3. Dua (2) keping gambar berukuran kad pengenalan/lesen
4. ” Salinan Perakuan Pendaftaran Syarikat ( Borang 24 dan Borang 49 ) ” mengikut Akta Pendaftaran Syarikat ATAU
5. Salinan Borang A (Pendaftaran Perniagaan) atau Borang B ( Pendaftaran Perubahan Dalam Perniagaan) atau Borang D ( Perakuan Pendaftaran Perniagaan) mengikut Ordinan Pendaftaran Perniagaan 1965
6. Sijil Kelayakan Menduduki Bangunan atau Perjanjian sewa dan kebenaran pemilik bangunan.
7. Satu (1) salinan pelan lokasi premis.
8. Mengemukakan gambar premis :-
i) Pandangan hadapan
ii) Pandangan belakang
iii) Pandangan dalam premis
iv) Pandangan sisi ( jika lot tepi )
9. Satu (1) Pelan lakaran lantai premis
10. Lakaran visual papan iklan berserta berukuran dalam meter persegi
11. Menyediakan Cop Syarikat/ Perniagaan
PERMOHONAN PREMIS MAKANAN
1. Salinan surat pemeriksaan Doktor dan Suntikan TY2
2. Salinan Sijil Kursus Pengendalian Makanan – *termasuk semua pekerja
PERMOHONAN PREMIS TADIKA / TASKA / TASKI
1. Salinan surat kelulusan Jabatan Kebajikan Masyarakat bagi Taska / Taski
2. Salinan surat kelulusan Jabatan Pendidikan bagi menjalankan Tadika
3. Salinan surat kelulusan Kebenaran Merancang (KM)bagi Taska/Taski/Tadika

Senarai Semak Keperluan Permohonan Lesen Tred Perniagaan & Perindustrian (14 hari)

1. Borang permohonan lesen premis perniagaan ( Borang Komposit & Iklan )

2. Satu (1) salinan kad pengenalan atau salinan butiran maklumat passport

3. Dua (2) keping gambar berukuran kad pengenalan/lesen

4. ” Salinan Perakuan Pendaftaran Syarikat ( Borang 24 dan Borang 49 ) ” mengikut Akta Pendaftaran Syarikat ATAU

5. Salinan Borang A (Pendaftaran Perniagaan) atau Borang B ( Pendaftaran Perubahan Dalam Perniagaan) atau Borang D ( Perakuan Pendaftaran Perniagaan) mengikut Ordinan Pendaftaran Perniagaan 1965

6. Sijil Kelayakan Menduduki Bangunan atau Perjanjian sewa dan kebenaran pemilik bangunan

7. Salinan Resit Alat Pemadam Api @ Surat Sokongan Bomba

8. Lakaran visual papan iklan